Nadační fond Janua Jabok

Jabok je v biblické tradici místo osvědčení a setkání. Místo, kde může člověk vyrůst a dozrát. Janua Jabok je brána, která se otevírá těm, kdo by jinak Jabok nemohli překročit.

Nadace Janua Jabok vznikla v září 1992. Byla založena na podporu činnosti Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické, jeho sociálně slabších studujících i různých dalších sociálních, pedagogických a teologických aktivit. Po vydání zákona o nadacích a nadačních fondech v roce 1997 se stala nadačním fondem, jehož hlavní činností je získávání prostředků a podpora studujících formou jednorázové i pravidelné sociální výpomoci, příspěvků na zahraniční stáže, povinné lyžařské kurzy a akce pořádané studenty. Žádosti o podporu podávají studenti správní radě nadačního fondu, ve které jsou zastoupeni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy. Na tuto činnost vynakládá Nadační fond Janua Jabok ročně zhruba 60 až 80 tisíc korun.

S vděčností přivítáme větší i menší částky. Na žádost dárců vydáváme potvrzení pro odpočet z daní.

Nadační fond Janua Jabok je fondem malým se specifickou působností, přesto za více než 28 let výrazně pomohl již desítkám lidí.

V roce 2022 Janua Jabok získala finanční dar Nadace KB, a.s. - Jistota (v současnosti Nadace Komerční banky) v rámci projektu Srdeční záležitost na pomoc Ukrajině - Integrace ukrajinských uprchlíků na území České republiky, který je realizován v období 1. 8. 2022 -  30. 6. 2023. Díky této podpoře absolvovalo akreditovaný kurz Asistent pedagoga realizovaným Centrem dalšího vzdělávání Jaboku 5 posluchaček z Ukrajiny. Dále Janua Jabok mohla 8 ukrajinským studentům a studentkám denní formy studia v dočasné ochraně pomoci s platbami spojenými se studiem na Jaboku.

V roce 2023 uspěla Janua Jabok s žádostí o grant MHMP/Unicef v rámci Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023. V současné době již podporuje ve studiu 20 studentek a studentů v dočasné ochraně.

Studentky a studenti v tíživé sociální situaci se mohou na Nadační fond Janua Jabok s důvěrou obracet.

Název: Nadační fond Janua Jabok
Adresa: Salmovská 1538/8
              120 00 Praha 2
IČ: 45770841
DIČ: CZ45770841
Číslo korunového účtu: 192 831 63 49/0800
Číslo devizového účtu: 001038-000 882 92 43/0800
Kontaktní osoba: Růžena Beránková, DiS. (tel. 211 222 406, e-mail nadacnifond@jabok.cz)

Výroční zpráva za rok 2020 (PDF 298 KB)

Výroční zpráva za rok 2021 (PDF 128 KB)

Výroční zpráva za rok 2022 (PDF 143 KB)

 

V letošním roce je s finanční podporou hlavního města Prahy realizován projekt "Integrace ukrajinských studentů-uprchlíků (nejen) na Jaboku".