Jaké je uplatnění absolventů v praxi?

Uplatnění absolventů Jaboku je široké:

  • jako sociální pracovníci v sociálních službách, při pomoci lidem v hmotné nouzi, v sociálně právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v azylových zařízeních pro cizince
  • jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školách a školských zařízeních a jako asistenti pedagogů ve školách
  • jako pastorační asistenti ve farnostech, sborech, školských nebo sociálních zařízeních různých křesťanských církví

Další podrobnosti najdete v sekci Uplatnění absolventů