Osoby se specifickými potřebami

V rámci studia je možné domluvit si na základě specifických potřeb individuální vzdělávací plán, úpravu forem zkoušek apod. V této věci prosím kontaktujte Marii Ortovou (ortova@jabok.cz).

Další informace jsou k dispozici v sekci Uchazeč.