Z čeho se skládají přijímací zkoušky?

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru. Hodnotí se motivace ke studiu a případné praxe, všeobecný kulturní a sociálně-politický přehled, základní znalosti z filozofie a náboženství na úrovni výuky ze středních škol (např. z předmětu společenské vědy).