Z čeho se skládají přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky probíhají formou rozhovoru. Hodnotí se motivace ke studiu a případná praxe, všeobecný kulturní a sociálně-politický přehled, základní znalosti z filozofie a náboženství na úrovni výuky ze středních škol (např. z předmětu společenské vědy).

Přijímací zkoušky ke studiu ve školním roce 2024/2025 jsou zrušeny.