Mobilita zaměstnanců

Učitelé a zaměstnanci Jaboku mají možnost několika typů zahraničních výjezdů a spolupráce.
V případě zájmu o některý z dále uvedených typů zahraniční spolupráce se obraťte na Jabok International Office pro další informace, postupy a termíny.

1) Erasmus+ Vocational education and training (VET): odborné vzdělávání a příprava výjezdů zaměstnanců školy na studium či pracovní stáž
Zapojit se mohou učitelé, ale i nepedagogičtí odborníci a zaměstnanci.

Typy mobilit mohou být následující:

  • Stínování neboli job-shadowing probíhá na partnerských školách či organizacích navázaných na odborné vzdělávání. Účastník stínování vstřebává metody a postupy práce zavedené přijímací organizací a následně a testuje nové poznatky v praxi na své domovské instituci. Trvá 2 až 60 dní.
  • Výukové a školící pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům vyzkoušet si výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu pro tuto pracovní stáž si hledá žádající škola sama. Účastník vyučuje v zahraničí 2 až 365 dní.
  • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě svých potřeb jako instituce, ale i potřeb svých jednotlivých pracovníků. Trvá 2 až 30 dní.
  • Pozvání zahraničního kolegy nebo odborníka na pomoc s novými metodami nebo výukou.Trvá 2 až 60 dní.

2) Erasmus+ Higher education institution/HEI): akademická a zaměstnanecká mobilita (Staff Mobility For Teaching/Training)
- typicky jde o výjezdy na zahraniční partnerské univerzity za účelem výuky a studia.

Typy mobilit mohou být následující:

  • Výuka na zahraniční škole (Staff Mobility for Teaching). Trvá 5 až 60 dní. Rozsah výuky a obdobných aktivit na partnerské škole musí být celkem alespoň 8 hodin. Nelze uplatnit na pobyt na konferenci.
  • Zahraniční stáž (Staff Mobility for Training). Trvá 2 až 60 dní. Nelze uplatnit na pobyt na konferenci.
  • Kombinovaný intenzivní program (blended intensive programmes). Krátkodobé intenzivní programy, jejichž cílem je podpořit mezinárodní spojení vzdělávacích institucí vyššího vzdělávání, aby společně vytvářely programy pro školení, studium a výuku skupin studentů, akademiků nebo administrativních pracovníků za použití inovativních přístupů a digitálních nástrojů.


Formulář pro zájemce o mobilitu:

https://forms.gle/6zpDnQmY16WY4CwV7