Co nás učí války

9. 11. 2023, 10:00 – 15:00
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
veřejná akce
Pořadatel
JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Evangelická teologická fakulta UK

Program

Srdečně Vás zveme na konferenci 14. transdiciplinární konferenci s názvem Co nás učí války, která se bude konat ve Velké aule Jaboku dne 9. listopadu 2023 od 10:00 do 15:00 hodin.

Budeme se společně zamýšlet nad tím, co nás učí války, z pohledu teologie, práva, kulturního dědictví, osobních a odborných zkušeností. 

Program konference

10.00-10.20 Úvod konference: přivítání ředitelkou Jaboku Hanou Pazlarovou a proděkanem ETF UK Petrem Slámou; uvítací obřad (BR) a souvislosti (BB)

1. blok: Jak o tématu přemýšlíme = Můžeme ospravedlnit (vlastní) násilí?

10.20-10.35 Věra Lukášová: "Co nebo čemu nás učí válka ... V Bibli mne učí, že je pošetilost myslet si, že se mne netýká ani nedotýká."

10.35-10.55 Klára Kalibová: Předsudečné násilí v kontextu války na Ukrajině

10.55-11.15 Vojtěch Šimek: Násilí a/nebo duchovní boj? 

11.15-11.35 Jindřich Halama: Může být válka spravedlivá?

11.35-12.10 diskuse

 

12.10-12.45 občerstvení na místě

 

2. blok: Co se z tématu učíme = Mír vyrůstá z války

12.45-12.50 propojovací slovo a ukázka z filmu The Aftermath

12.50-13.05 Jiří Valenta: I válka má pravidla: Ženevské konvence včera a dnes

13.10-13.25 Pavel Štingl: O čem vypovídá vývoj Památníku ticha

13.30-13.50 Ondřej Čenovský, Jan Jelínek: Pomoc P/paměti národa

13.55-14.10 Dmitri Berzon: Všichni máme stejnou biologii

14.15-14.20 Štěpán Vymětal: Psychosociální aspekty a bezpečnostní rizika u válečných veteránů (předtočené video)

14.20-14.50 diskuse ve skupinách s řečníky a výstupy v plénu

14.50-15.00 závěr konference: Co jsme se naučili a poděkování  

 

 

Doplňující informace