Koncert pro Jabok v Malostranské besedě

19. 10. 2023, 19:00
akce k 30. výročí Jaboku

Pořadatel

Nadační fond Janua Jabok

Program

Srdečně zveme na benefiční koncert, který se bude konat v Malostranské besedě (Malostranské náměstí 35, Praha 1) dne 19. října 2023 od 19:00 hodin.

K poslechu bude hrát Pohřební kapela.

 

Koncert se koná ve prospěch Nadačního fondu Janua Jabok.

Nadační fond Janua Jabok vznikl v září 1992 jako nadace na podporu činnosti Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické, jeho sociálně slabších studujících i různých dalších sociálních, pedagogických a teologických aktivit. Jeho hlavní činností je získávání prostředků a podpora studujících formou jednorázové i pravidelné sociální výpomoci, příspěvků studujícím na zahraniční stáže, povinné lyžařské kurzy a akce pořádané studenty. Na tuto činnost vynakládá Nadační fond Janua Jabok ročně zhruba 60 až 80 tisíc korun. Ve školním roce 2022/2023 mimo jiné získal účelový dar od Komerční banky na podporu přijatých ukrajinských studentů denního studia v dočasné ochraně.

Kontaktní osoba