TEMATICKÝ DEN - ekonomika, peníze a solidarita

5. 5. 2021, 08:45 – 12:45
online
konference

Pořadatel

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Program

Srdečně zveme na pátý ročník akce Tematický den, letos na téma EKONOMIKA, PENÍZE A SOLIDARITA.

Oproti předchozím ročníkům nejsme limitováni prostorem a přednášky jsou tak přístupné i absolventům a přátelům Jaboku.

Záznam z hlavních přednášek naleznete na https://youtu.be/sry677uHUgw.

Program:

Blok č. 1 (pro všechny zúčastněné)

Obecná místnost zoom pro první blok: Ekonomika, peníze, solidarita

                 8:45-9:00             Uvítání

9:00-9:30             Ekonomika, peníze a solidarita, Naďa Johanisová (Masarykova univerzita)

9:30-9:45             Otázky a odpovědi

9:45-10:15           Peníze a chudoba, Daniel Prokop (PAQ Research)

10:15-10:30        Otázky a odpovědi

10:30-10:45        přestávka

Blok č. 2 (paralelní skupiny)

10:45-11:15       Etické bankovnictví, Jiří Jeřábek, Greenpeace

                          Nízkoprahové bankovní služby, Helena Brychová, Česká bankovní asociace

                          Františkova ekonomika, Ludmila Barborková, Františkova ekonomie

11:15-11:45        Diskuse ve skupinách nad vybranými ekonomickými a solidárními tématy

Blok č.3 ( pro všechny zúčastněné)

Obecná místnost zoom pro závěrečný blok: Ekonomika, peníze, solidarita

11:45-12:15        Shrnutí diskutovaných témat a závěr dne

 

Přednášející:

Ing. Ludmila Barborková, manželka, maminka dvou dětí a ekonomka. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podnikové finance a management. Profesně se věnovala restrukturalizacím firem v konzultantské firmě PricewaterhouseCoopers ČR. V současné době je na rodičovské a spolu s kolegyní má na starosti neziskovou organizaci Kamínek – centrum pro rodinu. Dlouhodobě se věnuje projektu ekonomiky společenství v ČR a na Slovensku. V současné době koordinuje navazující aktivity Františkovy ekonomiky u nás.

Mgr. Helena Brychová se v České bankovní asociaci (ČBA) dlouhodobě věnuje vzdělávacím projektům, hlavně finančnímu vzdělávání. Je zapojena do tvorby kampaní zaměřených na vybrané cílové skupiny (Bankovkovi ve spolupráci s ČT Déčko, do projektu pro školy a učitele Bankéři do škol, do celoevropského projektu v rámci tzv. Týdne peněz European Money Quiz a dalších). Je gestorem Etického výboru. V bankovnictví a v ČBA pracovala na různých pozicích (Komise pro spotřebitelské otázky, Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů, Komise pro bankovní a finanční bezpečnost, Pracovní skupina pro regulaci distribuce, právník, administrátor klientských účtu atd.).

Mgr. Jiří Jeřábek se v rámci Greenpeace zabývá uhelnou energetikou, klimatickou změnou a zapojením finančního sektoru do ochrany životního prostředí. V minulosti řešil témata dopravy, environmentální ekonomie či obnovitelných zdrojů pro ekologické organizace v Polsku, Německu, Belgii a Jižní Koreji. Vystudoval ekonomii a humanitní environmentalistiku. V bakalářské práci se věnoval tématu místních měnových systémů, v diplomové práci etickému finančnictví. 

RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D. je ekologická ekonomka, autorka několika knih a významná popularizátorka environmentálně-ekonomických témat. Zaměřuje se na kritické přístupy k ekonomickým dogmatům a na tzv. ekonomické alternativy, včetně družstevnictví a sociální solidární ekonomiky. Přednáší kritickou ekonomii a další předměty zaměřené na ekonomické souvislosti na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Mgr. Daniel Prokop je sociolog, zakladatel výzkumné organizace PAQ Research. Vystudoval sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde zároveň pracuje jako badatel. V minulosti pracoval ve výzkumné agentuře Median. Zabývá se chudobou a nerovným přístupem ke vzdělání v české společnosti, sociální politikou a sociální stratifikací. Je členem NERV, expertní skupiny pro tvorbu Strategie vzdělávání 2030. A dále mimo jiné autorem knihy Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti, kterou v roce 2020 vydalo nakladatelství Host.

 

V katalogu jabocké knihovny je k vypůjčení tato tematicky blízká doporučená literatura.