Učíme se z příběhů (beletrie jako inspirace pro pomáhající profese)

12. 3. 2024, 13:00 – 18. 4. 2024, 18:00
knihovna
veřejná akce
Pořadatel
Knihovna Jabok

Program

Pokud se člověk s nějakým tématem nebo problémem setká ve svém vlastním životě nebo si o něm přečte nějaký příběh, lépe mu porozumí a více si o něm zapamatuje. A protože víme, že učit se dá z i beletrie, připravili jsme ve spolupráci s našimi čtenáři výstavu „Učíme se z příběhů“ s informacemi o beletrii s přesahem do sociální práce, pedagogiky, interkulturní práce, psychologie, speciální pedagogiky a dalších oblastí, kterým se při svém studiu věnují studenti Jaboku nebo která se týkají pomáhajících profesí. Výstavu si můžete prohlédnout do 18. dubna 2024 v Knihovně Jabok.

https://knihovna.jabok.cz/cs/o-knihovne/akce/ucime-se-z-pribehu