Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

V souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a s Volebním řádem školské rady vyhlašujeme doplňovací volby na pozici 1 člena školské rady Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické z řad studentů.

Návrhy kandidátů na členství ve školské radě lze podávat od 26. 4. 2024 do 6. 5. 2024 do 17:00 v sekretariátu nebo v knihovně Jaboku.

Tajné volby se uskuteční v době od 13. 5. 2024 od 7.00 hod. do 14. 5. 2024 do 22.00 hod., a to prostřednictvím
informačního systému IS Jabok (Osobní administrativa - E-volby).

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady - celé znění (PDF, 177 KB)