Centrum dalšího vzdělávání

Centrum dalšího vzdělávání (CDV) je úsek VOŠ Jabok zaměřený na organizaci kvalifikačních a ostatních vzdělávacích kurzů.

Jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků nabízí Jabok studium pedagogiky pro asistenty pedagoga, pedagogy volného času a vychovatele. Pro pedagogické pracovníky otevíráme pestrou škálu kurzů dalšího vzdělávání akreditovaných u MŠMT.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nabízí Jabok kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, a dále odborné kurzy dalšího vzdělávání akreditované u MPSV pro vedoucí pracovníky, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Doplňkově nabízíme také jazykové kurzy, včetně kurzů specializovaných na sociální práci a pedagogiku, a teambuildingový muzikální workshop.

Většina kurzů je otevřená široké veřejnosti.