Dialog jako pracovní nástroj v pedagogické praxi

Rozsah

16 hodin

Akreditace

MSMT - 1032/2020-2-63

Komu je kurz určen

Anotace

S využitím praktických cvičení, ukázek a videonahrávek si účastníci procvičí a osvojí některé dovednosti vedení rozhovoru: zahájení rozhovoru, naslouchání, parafrázování, přerámování, oceňování, budování důvěry, posilování motivace, sledování významů, trénování pozice „nerozumění“, práce s časem, sledování objednávek, reflektování dialogického procesu atd.
Obecné komunikační dovednosti budou vztaženy k praxi vedení rozhovoru sociálního / pedagogického pracovníka s klientem, k tématu pomoci a kontroly a k tématu domlouvání zakázky.
Účastníci si v začátku kurzu za pomoci systemických otázek (solution focused) stanoví osobní vzdělávací cíl, jehož plnění budou průběžně sledovat a na závěr vyhodnotí pomocí autoevaluační metody připravené speciálně pro tento kurz.

Cílové kompetence

Účastník posílí své komunikační dovednosti pro vedení pracovního rozhovoru (principy vycházející ze sociálního konstruktuvismu a systemických přístupů), naučí se používání užitečných prvků rozhovoru, jako oceňování, parafrázování, shrnování, kladení otevřených otázek. Vyzkouší si reflexi obsahu a procesu komunikace, poskytování zpětné vazby na základě této reflexe a důkladné průběžné sebereflexe (pozice pozorovatele) a její využívání pro užitečný průběh komunikace. Naučí se využívání těchto prvků pro povzbuzování motivace ke spolupráci na straně komunikačního partnera a stanovování osobních cílů rozvoje a autoevaluace.

Obsah kurzu

Seberozvoj a sebehodnocení, reflexe a sebereflexe jako efektivní nástroje spolupráce.

Užitečné prvky vedení rozhovoru a motivování ke spolupráci

- setting rozhovoru, budování důvěry, vyjasňování; zpětná vazba, kritika

- otevřené otázky

- shrnování, parafrázování

- oceňování, zrcadlení, povzbuzení

Seberozvoj a sebehodnocení, reflexe a sebereflexe jako efektivní nástroje spolupráce

- role pozorovatele, reflexe, metakomunikace

- práce s časem, práce s motivací, trénování pozice "užitečné nedorozumění" a zvědavost 

- autoevaulace - vyhodnocení práce na stanoveném osobním cíli, opakování

Maximální počet účastníků

20