Jak pedagogicky uchopit neočekávanou situaci při práci s heterogenním třídním kolektivem

Rozsah

16 hodin

Akreditace

MSMT - 13026/2017-2-603

Anotace

Cílem kurzu je osobnostně sociální rozvoj pedagogů v oblasti didaktických schopností
a sebereflexe. Zároveň vede k získávání dovedností v oblasti společného vzdělávání – při práci s heterogenní skupinou žáků.

Účastníci kurzu se naučí stanovovat si konkrétní výukové cíle, volit vhodné prostředky pro motivaci žáků/studentů a vyhodnocení výukových situací. Účastníci si formou herních aktivit vyzkouší nejen to, jak sami v neočekávaných situacích reagují, ale sami se pokusí připravit situace či aktivity, které mohou mít více řešení a skrývat tak potenciál pro výuku.

Obsah kurzu

Blok 1 – Práce s cíli (60 minut):

 • Jak vytvářet výukové cíle

Blok 2 – Cíl a jak to souvisí s… (100 minut)

 • Motivační postupy či techniky
 • Herní princip
 • Nastavení konkrétních pravidel herních aktivit
 • Zakončení a vyhodnocení herních aktivit

Blok 3 – Herní aktivity připravené lektorským týmem (120 minut):

 • Herní aktivity zaměřené na konkrétní výukové cíle

Blok 4 – Zhodnocení (80 minut):

 • Zpětná vazba k herním aktivitám
 • Diskuse o zvolených metodách

Blok 5 – Herní aktivity připravené účastníky kurzu (120 min)

 • Volba cílů a příprava herních aktivit

Blok 6 – Herní aktivity (150 minut)

 • Účastníci kurzu připravují herní aktivity pro ostatní účastníky

Blok 7 – Ohlédnutí a zhodnocení (60 minut)

 • Zpětná vazba k předvedeným aktivitám

Blok 8 – Sdílení dobré praxe (30 minut)

Maximální počet účastníků

18