Jak zpřístupnit zdroje, povzbudit sebevědomí a poznat silné stránky

Rozsah

8 hodin

Akreditace

MSMT - 13026/2017-2-603

Anotace

Prostřednictvím metod a technik expresivních a systemických terapií si účastníci vzájemně pomohou uvědomit či ujasnit své vnitřní zdroje. Vyzkouší si vedení rozhovoru zaměřeného na zdroje a v modelových situacích si vyzkouší tento druh rozhovoru s dítětem. Zjistí, jak lze pohlížet na problém jako na zamaskovaný zdroj. Postupně během kurzu si účastníci vytvoří "erb" symbolů své učitelské identity.

Cílem kurzu je osobnostně sociální rozvoj pedagogů, kurz rozvine schopnost reflexe a sebereflexe, sebepoznání a osobní kvality, a také expresivní schopnosti a pedagogický takt.

Obsah kurzu

  • reflektovaná sebezkušenost prostřednictvím cvičení a technik z expresivních terapií, otevírající cestu ke zdrojům (2h)
  • zdroje vnitřní a vnější - co to je, v čem se projevují, jak je zpřístupnit (přednáška), praktické cvičení - vedení rozhovorů zaměřených na zdroje ve trojicích, reflexe (2h)
  • zdroje žáků - jak je poznáme, jak je zpřístupníme, praktické cvičení - modelové rozhovory žák-učitel, reflexe (2h)
  • moje silné stránky a jak je používat v pedagogické praxi, jaký učitel chci být, oceňování jako facilitátor změny (2h)
  • průběžné tvoření erbu ze symbolů vlastní učitelské identity

Maximální počet účastníků

15