Komunikace s nemotivovaným klientem

Rozsah

16 hodin

Akreditace

MPSV A2020/0051-SP/PC

Komu je kurz určen

Anotace

Cíl: Rozvoj profesních dovedností při práci s klientem (obzvláště při navazování a udržení spolupráce). Reflektované využívání vlastní motivace k práci a při práci s klientem. Porozumění vztahu motivace, potřeb a hodnot. Praktické využití v práci s klienty a zlepšování vlastních komunikačních dovedností při získávání klienta ke spolupráci.

Obsah kurzu

  • Základní pojmy spojené s motivací.
  • Portrét nemotivovaného klienta.
  • Vlastní motivace v životě.
  • Pomoc a kontrola jako cesty k navázání a udržení spolupráce.
  • Nácviky vedení rozhovoru s komentáři a korekcí.
  • Reflexe změn, revize cílů.
  • Vlastní motivace k práci s klienty.
  • Motivace, potřeby a hodnoty klientů.
  • Zdroje klientů.
  • Nácviky vedení rozhovoru v modelové situaci s komentáři a korekcí.
Maximální počet účastníků
15