Komunikační dovednosti pro pedagogy

Anotace: 

Praktický přínos a aplikace systemických teorií (sociálního konstruktivismu a post-strukturální teorie jazyka) do komunikace konkrétního učitele s žáky a s kolegy. Jak využít jejich možnosti, metody a nástroje ve výchovně-vzdělávacím kontextu: užitečně formulovaný cíl, pomoc a kontrola, práce s motivací a práce na změně - jak bořit a tvořit, jak z práce udělat spolupráci, vyjednávání, reflexe a sebereflexe jako základní kameny každé efektivní komunikace.

Kurz je zdarma pro pedagogické pracovníky, jelikož je podpořen z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325. Vzhledem k této skutečnosti se ho mohou účastnit pouze PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, kteří buď vykonávají svou pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy, nebo jsou na území hl. m. Prahy hlášeni k trvalému pobytu, případně splňují obě podmínky.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • pedagogický pracovník, vedoucí pracovník, asistent pedagoga

Rozsah: 

8 hodin

Maximální počet účastníků: 

  • 12

Podpořeno z projektu: 

Aktualizováno 20. 11. 2018 10:44