Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi

Anotace: 

Účastníci si prostřednictvím sebereflexe ujasní, jaký význam má psychohygiena v jejich vlastní práci, vyzkouší si řadu psychohygienických technik, dozví se o možnostech jejich využití ve své práci i osobním životě, a také o indikacích pro práci s klienty. Prostřednictvím praktických cvičení si z nabídky vyberou a osvojí ty techniky, které budou vyhovovat jejich osobnímu stylu a které budou moci využít ve vlastním profesním i osobním životě.

Typ kurzu: 

 • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

 • sociální pracovník

Akreditace: 

MPSV – 2015/0943-PC/SP/VP/PP

Lektor: 

Rozsah: 

16 hodin

Obsah kurzu: 

 • Psychohygiena, principy a metody mentální hygieny.
 • Některé skupinové a individuální aktivizační psychohygienické techniky.
 • Aktivizačně-relaxační techniky práce s myslí a s tělem.
 • Řízená relaxace s vizualizací.
 • Některé skupinové aktivizační psychohygienické techniky a hry.
 • Techniky z receptivní muzikoterapie a artefiletiky.
 • Pohybové skupinové a individuální aktivizační psychohygienické techniky.
 • Teorie psychohygieny a odolnosti vůči stresu.
 • Práce s tělem, techniky akupresury a body-terapie.
 • Práce s tělem a s dechem, prvky a krátké sestavy z jógy.

Maximální počet účastníků: 

 • 12
Aktualizováno 20. 7. 2017 16:00