Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi

Anotace: 

Účastníci si v kurzu prostřednictvím sebereflexe ujasní, jaký význam má psychohygiena v jejich vlastní práci. Vyzkouší si řadu psychohygienických technik, dozví se o možnostech jejich využití ve své práci i v osobním životě, a také o indikacích pro práci s klienty. Prostřednictvím praktických cvičení si z nabídky vyberou a osvojí ty techniky, které budou vyhovovat jejich osobnímu stylu a které budou moci využít ve vlastním profesním i osobním životě. Prostřednictvím reflektované sebezkušenosti si budou moci zdokonalit dovednosti reflexe i sebe-reflexe, budou si moci vyzkoušet, jak vést k sebereflexi druhé. Účastníci si skrze přednáškové a diskusní bloky budou moci osvojit některé základní teoretické koncepty a rámce pro cílené, rozmyšlené a účelné užití metod psychohygieny, a to koncept resilience, hardiness (Kobasová), salutogeneze (Antonovsky) a teorie osobnosti A a B. Kurz je koncipován velmi prakticky - všechny teorie i metody vždy konfrontuje s reálnou situací jednotlivých účastníků, kteří si tak mohou z kurzu odnést konkrétní plán pro vlastní péči o psychickou kondici, šitý na míru. Rozmanité metody si vyzkouší na vlastní kůži, takže si mohou ověřit, co jim vyhovuje a co v praxi skutečně budou schopní a ochotní uplatnit s očekávaným efektem. Současně skrze reflexi ostatních účastníků budou moci zhodnotit, které metody a techniky by se daly užít při práci s vlastními klienty. Uvážené, cílené a účelné aplikování metody péče o duševní kondici zahrnuje rozvíjení sebeřízení.

Typ kurzu: 

 • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

 • sociální pracovník

Akreditace: 

MPSV - A2019/1189-SP/PC/PP/VP

Lektor: 

Rozsah: 

16 hodin

Obsah kurzu: 

 • Obecné principy psychohygieny
 • Některé individuální metody psychohygieny 
 • Teoretické zakotvení psychohygienických metod
 • Některé skupinové metody psychohygieny
 • Prevence syndromu vyhoření a zdravotních komplikací způsobených stresem

Maximální počet účastníků: 

 • 12

Datum a čas: 

5. 6. 2020 9:00 - 6. 6. 2020 16:30

Cena a přihláška: 

 • studenti Jaboku a ETF
1300 Kč
 • smluvní partneři, absolventi Jaboku a ETF
1950 Kč
 • ostatní účastníci
3400 Kč

Místo konání: 

 • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kontaktní osoba: 

Aktualizováno 10. 2. 2020 8:46