Možnosti využití případových konferencí v práci s rodinou

Rozsah

8 hodin

Akreditace

MPSV A2024/0341-SP/PC

Komu je kurz určen

Anotace

Tento seminář je zaměřen na praktické aspekty využití případových konferencí v sociálně-právní ochraně dětí a práci s rodinou. Nabízí hlubší porozumění konceptu případových konferencí, jejich roli v práci s rodinou a praktické návody, jakým způsobem mohou být případové konference efektivně využity k řešení konkrétních situací. Účastníci se seznámí s metodikou a procesem případových konferencí, získají dovednosti pro efektivní spolupráci mezi odborníky a rodinou, naučí se respektovat hlas dítěte (participaci) v rámci celého procesu. Podrobně projdeme všechny fáze případové konference – organizace, příprava, facilitace, výstup případové konference.

Účastníci budou mít příležitost provést simulovanou případovou konferenci, kde se naučí, jak se adekvátně připravit na tuto formu setkání, jak poskytnout klientovi potřebnou podporu před a během konference, a roli "podpůrné osoby." Během této simulace se také postaví před neobvyklé situace, jako je jednání s agresivním účastníkem, řešení situací, kdy facilitátor nemá plnou kontrolu nad konferencí, či situace, kdy facilitátor upřednostňuje některého účastníka.

Seminář nabídne prostor pro diskuzi, sdílení zkušeností a praktických příkladů z praxe.

Účastníci odejdou s konkrétními znalostmi a dovednostmi, které mohou aplikovat v práci s rodinami a s poznáním, že případová konference přináší multidisciplinární přístup, umožňující řešení zdánlivě neřešitelných situací.

 

Maximální počet účastníků
20