Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním

Anotace: 

Zahradní terapie je interdisciplinární obor, který se u nás začíná využívat v rámci sociálních služeb, sociálních programů a zařízení. Obsahem kurzu jsou možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním. V procesu zahradní terapie se promyšleně využívá kontaktu se zahradou a rostlinami k léčbě, rehabilitaci, aktivizaci a podpoře lidí s nejrůznějšími problémy. Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi využití zahradní terapie ve prospěch různých cílových skupin, s podmínkami i praktickými ukázkami realizace.

Absolvent kurzu zná základy pojetí a zásady zahradní terapie. Orientuje se v možnostech, základních podmínkách a oblastech jejího uplatnění. Dovede posoudit podmínky a možnosti využití zahradní terapie pro konkrétní cílovou skupinu v konkrétním zařízení. Orientuje se ve vybraných způsobech, metodách, technikách a postupech pro realizaci. A má též představu o omezeních a případných rizicích spojených s realizací zahradní terapie.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • sociální pracovník, vedoucí pracovník, pracovník v sociálních službách

Akreditace: 

MPSV - A2019/1269-SP/PC/PP

Lektor: 

Rozsah: 

8 hodin

Obsah kurzu: 

Seznámení s problematikou a vymezení pojmů.

Využití zahradní terapie.

Teorie zahradní terapie.

Nástroje a prvky zahradní terapie.

 

Maximální počet účastníků: 

  • 15
Aktualizováno 19. 6. 2020 7:44