Oceňování, kladné sebepojetí a emoční podpora: Jak být prospěšný sobě i žákům?

Rozsah

8 hodin

Akreditace

MSMT - 13026/2017-2-603

Anotace

 

Účastníci na základě práce se zdroji a orientace na "žádanou budoucnost" budou trénovat otevřenou komunikaci a dotazovaní (bez dávání rad a moralizování). Procvičí si vedení rozhovoru, zaměřeného na zdroje, a dovednost oceňovat, za účelem praktického poskytování emoční podpory v kontaktu s žáky i kolegy. Za pomoci důkladné reflexe praktických cvičení i sebereflexe se obeznámí s na řešení orientovaným způsobem uvažování a pomáhání, naučí se pracovat s rozdílem, s oceněním, se zdroji, se škálou, s dekonstrukcí, podle principů systemického pomáhání.

Cílem kurzu je osobnostně sociální rozvoj pedagogů, kurz rozvíjí emoční inteligenci, pedagogický takt, poskytování emoční podpory, schopnost reflexe a sebereflexe, komunikační dovednosti.

 

Obsah kurzu

 

  • principy podpůrného rozhovoru s dítětem, žádaná budoucnost - jak ji popsat, jak ji využít pro současnost (2h)
  • otevřená komunikace (dialog jako prostor pro změnu) - jak neradit a nemoralizovat a přesto jít za řešením (2h)
  • oceňování jako komunikační dovednost - jak na to, praktický nácvik v tréninkovém rozhovoru (2h)
  • principy na řešení orientovaného přístupu, používání škály k mapování změny a práci se zdroji, práce s rozdílem, s výjimkou, dekonstruktivní naslouchání, externalizace, praktický nácvik v modelových rozhovorech (2h)

 

Maximální počet účastníků

15