Oceňování, kladné sebepojetí a emoční podpora: Jak být prospěšný sobě i žákům?

Anotace: 

Účastníci na základě práce se zdroji a orientace na "žádanou budoucnost" budou trénovat otevřenou komunikaci a dotazovaní (bez dávání rad a moralizování). Procvičí si vedení rozhovoru, zaměřeného na zdroje, a dovednost oceňovat, za účelem praktického poskytování emoční podpory v kontaktu s žáky i kolegy. Za pomoci důkladné reflexe praktických cvičení i sebereflexe se obeznámí s na řešení orientovaným způsobem uvažování a pomáhání, naučí se pracovat s rozdílem, s oceněním, se zdroji, se škálou, s dekonstrukcí, podle principů systemického pomáhání.

Cílem kurzu je osobnostně sociální rozvoj pedagogů, kurz rozvíjí emoční inteligenci, pedagogický takt, poskytování emoční podpory, schopnost reflexe a sebereflexe, komunikační dovednosti.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • pedagogický pracovník, vedoucí pracovník, asistent pedagoga

Akreditace: 

MSMT - 13026/2017-2-603

Rozsah: 

8 hodin

Obsah kurzu: 

  • principy podpůrného rozhovoru s dítětem, žádaná budoucnost - jak ji popsat, jak ji využít pro současnost (2h)
  • otevřená komunikace (dialog jako prostor pro změnu) - jak neradit a nemoralizovat a přesto jít za řešením (2h)
  • oceňování jako komunikační dovednost - jak na to, praktický nácvik v tréninkovém rozhovoru (2h)
  • principy na řešení orientovaného přístupu, používání škály k mapování změny a práci se zdroji, práce s rozdílem, s výjimkou, dekonstruktivní naslouchání, externalizace, praktický nácvik v modelových rozhovorech (2h)

Maximální počet účastníků: 

  • 15
Aktualizováno 14. 9. 2020 8:13