Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů

Rozsah

12 hodin

Akreditace

MŠMT - Č. j.: 856/2017-2-89, oblast akce: Osobnostní a sociální výchova

Komu je kurz určen

Anotace

Praktický kurz, při kterém se pedagog seznámí s různými přístupy v práci se skupinou, vyzkouší si zvládání různě naladěné skupiny žáků tak, aby ji byl schopen provést připraveným programem a dovést ji ke smysluplným výstupům programu. Dále si vyzkouší některé zpětnovazební techniky použitelné v třídním kolektivu.

 

Cílové kompetence

  • Účastník kurzu se seznámí s vývojovými fázemi skupiny a možnostmi práce se skupinou ve třídě či jiném školním prostředí.
  • Účastník kurzu se seznámí s možnostmi, jak využít hru k základní diagnostice skupiny.
  • Účastník kurzu se naučí přípravu cílených programů, definování jasného a konkrétního pedagogického cíle programu.
  • Účastník kurzu se naučí, jakým způsobem připravit konkrétní cílenou aktivitu, která se hodí pro konkrétní cílovou skupinu a konkrétní cíl.
  • Účastník kurzu se seznámí se základními principy metody zážitkové pedagogiky a jejím využití při práci se skupinou ve školním prostředí.
  • Účastník kurzu se seznámí se základními formami a technikami cílené zpětné vazby – reflexe.
  • Absolvent kurzu by měl být schopen naplánovat, připravit, uvést, zhodnotit a se skupinou zreflektovat konkrétní cílený program.

Maximální počet účastníků

20