Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů

Anotace: 

Praktický kurz, při kterém se pedagog seznámí s různými přístupy v práci se skupinou, vyzkouší si zvládání různě naladěné skupiny žáků tak, aby ji byl schopen provést připraveným programem a dovést ji ke smysluplným výstupům programu. Dále si vyzkouší některé zpětnovazební techniky použitelné v třídním kolektivu.

 

Cílové kompetence: 

 • Účastník kurzu se seznámí s vývojovými fázemi skupiny a možnostmi práce se skupinou ve třídě či jiném školním prostředí.
 • Účastník kurzu se seznámí s možnostmi, jak využít hru k základní diagnostice skupiny.
 • Účastník kurzu se naučí přípravu cílených programů, definování jasného a konkrétního pedagogického cíle programu.
 • Účastník kurzu se naučí, jakým způsobem připravit konkrétní cílenou aktivitu, která se hodí pro konkrétní cílovou skupinu a konkrétní cíl.
 • Účastník kurzu se seznámí se základními principy metody zážitkové pedagogiky a jejím využití při práci se skupinou ve školním prostředí.
 • Účastník kurzu se seznámí se základními formami a technikami cílené zpětné vazby – reflexe.
 • Absolvent kurzu by měl být schopen naplánovat, připravit, uvést, zhodnotit a se skupinou zreflektovat konkrétní cílený program.

Typ kurzu: 

 • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

 • pedagogický pracovník

Akreditace: 

MŠMT - Č. j.: 856/2017-2-89, oblast akce: Osobnostní a sociální výchova

Garant: 

Lektor: 

Rozsah: 

12 hodin

Maximální počet účastníků: 

 • 20

Datum a čas: 

14. 2. 2020 8:00 - 18:30

Cena a přihláška: 

 • studenti Jaboku a ETF
1000 Kč
 • smluvní partneři, absolventi Jaboku a ETF
1500 Kč
 • ostatní účastníci
2950 Kč

Rozpis termínů: 

14. 2. 2020

Místo konání: 

 • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kontaktní osoba: 

Aktualizováno 18. 1. 2020 13:55