Práce se vztahy dětí ve třídě, v dětské skupině

Anotace: 

Cílem kurzu je:

  • Naučit účastníky pracovat se skupinovou dynamikou dětské skupiny tak, aby byly podpořeny dobré vztahy ve skupině a bylo možno preventivně působit proti rozvoji šikany.
  • Naučit účastníky rozpoznat pomocí dynamické diagnostiky dětské skupiny počínající známky šikany, včetně aplikace vhodných včasných intervencí ve skupině.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Rozsah: 

8 hodin

Obsah kurzu: 

  • Skupinová dynamika, její principy, možnosti ovlivnění.
  • Sociálně psychologické hry a jejich využití při práci s dynamikou dětské skupiny – postup při realizaci programu ve třídě, význam reflexe her s dětmi.
  • Sociálně psychologické hry a jejich využití pro dynamickou diagnostiku vztahů v dětské skupině – varovné signály počínající šikany, znaky dětského kolektivu s nenarušenými vztahy.
  • Modelové příklady a kazuistiky z praxe – dětské skupiny s počínající šikanou – přednáška, řešení modelových příkladů z praxe lektora, rozbor kazuistik z praxe účastníků.
  • Nácvik vybraných sociálně-psychologických her – hry vhodné pro mladší školní věk, hry vhodné pro starší školní věk.

Maximální počet účastníků: 

  • 20
Aktualizováno 20. 7. 2017 16:09