Praktické využití aktivit zahradní terapie při práci se znevýhodněnými osobami.

Anotace: 

Kurz je zaměřen na praktické užití vybraných aktivit zahradní terapie v rámci aktivizačních činností služeb sociální péče. Jedná se především o pěstování rostlin v nádobách ve venkovních i vnitřních prostorách. Účastníci kurzu si vyzkouší pracovní postupy v modelových situacích s využitím simulací tělesných nebo smyslových handicapů. Kurz si klade za cíl zprostředkovat sociálním pracovníkům / pracovníkům v sociálních službách znalosti o materiálech, vybavení a  pracovních postupech, dovednosti pro  manipulaci s pomůckami a porozumění možnostem a omezením aktivního zapojení i prožívání lidí s handicapy.

Kurz je určen absolventům kurzu Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním (MPSV - A2019/1269-SP/PC/PP).

Cílové kompetence: 

Absolvent kurzu zná materiály, vybavení a pomůcky, které jsou potřebné pro pěstování, ošetřování a využití rostlin v nádobách ve venkovních a vnitřních prostorách a které se využívají při zahradní terapii. Absolvent kurzu dovede zacházet s materiály, vybavením a pomůckami. Absolvent kurzu dovede volit přiměřené materiály, vybavení, pomůcky a techniky s ohledem na potřeby a možnosti klientů.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • sociální pracovník, vedoucí pracovník, pracovník v sociálních službách

Akreditace: 

MPSV A2020/0144-SP/PC

Lektor: 

Rozsah: 

8 hodin

Obsah kurzu: 

- Seznámení s problematikou a vymezení pojmů. Cíle a aktivty kurzu.

- Zahradní terapie (ZT) v interiéru, podmínky, činnosti a potřebné vybavení.

- Rostliny vhodné pro ZT v interiéru a jejich požadavky, užití a možná rizika.

- Praktické příklady, modelové situace a činnosti, práce s různými skupinami klientů.

Maximální počet účastníků: 

  • 15
Aktualizováno 15. 6. 2021 15:02