Rozvoj komunikace o globálně rozvojových tématech (GRV) ve výuce AJ (kurz v AJ)

Rozsah

8 hodin

Akreditace

MSMT - 13026/2017-2-603

Anotace

Formou herních aktivit a jednoduché teorie se účastníci seznámí se základními fakty o GRV a naučí se nastolovat témata a klást otevřené otázky k tématům, které se týkají nejen GRV ve spojitosti s každodenním životem. Účastníci se též naučí využívat složitosti současných společenských témat k podpoře diskuse v hodinách AJ.

Obsah kurzu

 

Blok 1 (90 minut):

  • Pravda a postpravdivá společnost
  • Stručná teorie související s GRV

Blok 2 (90 minut):

  • NIMBY (Not In My Backyard)
  • Aktivismus a občanská společnost
  • Jak svým chováním ovlivňuji svět

Blok 3-4 (120 minut):

  • Chudoba a pasti současné společnosti
  • Principy fair trade a direct trade

Blok 4 (60 minut):

  • Sdílení dobré praxe v oblasti výuky GRV

 

Maximální počet účastníků

18