Rozvoj komunikace o globálně rozvojových tématech (GRV) ve výuce AJ (kurz v AJ)

Anotace: 

Formou herních aktivit a jednoduché teorie se účastníci seznámí se základními fakty o GRV a naučí se nastolovat témata a klást otevřené otázky k tématům, které se týkají nejen GRV ve spojitosti s každodenním životem. Účastníci se též naučí využívat složitosti současných společenských témat k podpoře diskuse v hodinách AJ.

Kurz proběhne online v aplikaci zoom.

Typ kurzu: 

 • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

 • pedagogický pracovník, vedoucí pracovník, asistent pedagoga

Akreditace: 

Č.j.: MSMT- 31199/2020-3-733

Garant: 

Lektor: 

Rozsah: 

8 hodin

Obsah kurzu: 

Blok 1 (90 minut):

 • Pravda a postpravdivá společnost
 • Stručná teorie související s GRV

Blok 2 (90 minut):

 • NIMBY (Not In My Backyard)
 • Aktivismus a občanská společnost
 • Jak svým chováním ovlivňuji svět

Blok 3-4 (120 minut):

 • Chudoba a pasti současné společnosti
 • Principy fair trade a direct trade

Blok 4 (60 minut):

 • Sdílení dobré praxe v oblasti výuky GRV

Maximální počet účastníků: 

 • 18
Aktualizováno 22. 4. 2021 10:56