Supervize pedagogické praxe

Rozsah

24 hodin

Akreditace

MŠMT-25263/2016-1-682

Komu je kurz určen

Anotace

Cílem kurzu je seznámit účastníky s teoretickou i praktickou stránkou supervize a možnostmi jejího využití v pedagogické praxi. Účastníci poznají, jak se dá supervize využít jako nástroj ke zlepšení vlastní práce za účelem zkvalitnění života pedagogů i žáků. V průběhu kurzu se účastníci naučí formulovat téma, zakázku a cíle supervize, reflektovat průběh supervizního setkání a porozumět roli skupiny v tomto procesu.

Cílové kompetence

Cílem kurzu je seznámit účastníky s teoretickou i praktickou stránkou supervize a možnostmi jejího využití v pedagogické praxi.
Účastníci poznají, jak se dá supervize využít jako nástroj ke zlepšení vlastní práce za účelem zkvalitnění života pedagogů i žáků.
V průběhu kurzu se účastníci naučí formulovat téma, zakázku a cíle supervize, reflektovat průběh supervizního setkání a porozumět roli skupiny v tomto procesu.

Obsah kurzu

Témata kurzu:

  • Definice a náplň supervize.
  • Reflexe.
  • Kontrakt a jeho obsah.
  • Supervizní zakázka.
  • Skupinová supervize.
  • Pravidla skupiny.
  • Supervize jako prevence stresu a vyhoření.

Maximální počet účastníků

10