Úvod do sociálního zemědělství

Anotace: 

Sociální zemědělství je inovativní přístup, který sdružuje multifunkční zemědělství s integračním zaměstnáváním a sociálními a vzdělávacími službami na místní úrovni. Přispívá v rámci produkce zemědělského zboží k blahobytu a sociální integraci osob se specifickými potřebami a k rozvoji venkovských komunit.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • sociální pracovník

Akreditace: 

MPSV - A2018/0751-SP/PC/VP

Lektor: 

Rozsah: 

24 hodin

Obsah kurzu: 

Kurz nabízí celkový přehled o historii a současnosti sociálního zemědělství v Evropě a v České republice, typologii farem a organizací, cílových skupin atd. sociálního zemědělství. Kurz se věnuje dalším tématům, která se váží k zemědělské farmě jako důležitému partnerovi místního rozvoje na venkově (WWOOF, KPZ, komunitní a sociální zahrady). Kurz nabízí široký prostor pro řešení konkrétních problémů z této oblasti. Součástí kurzu je exkurze na dvě sociální farmy.

Maximální počet účastníků: 

  • 12

Datum a čas: 

9. 10. 2020 9:00 - 11. 10. 2020 16:30

Cena a přihláška: 

  • studenti Jaboku a ETF
1950 Kč
  • smluvní partneři, absolventi Jaboku a ETF
2950 Kč
  • ostatní účastníci
5100 Kč

Rozpis termínů: 

9. 10. 2020
10. 10. 2020
11. 10. 2020

Místo konání: 

  • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kontaktní osoba: 

Aktualizováno 14. 5. 2020 9:46