Vietnamské dítě v české škole - jak (ne)řešit jinakost

Rozsah

8 hodin

Anotace

Dovolujeme si Vám nabídnout jedinečný kurz, jehož absolvent bude

 • pomocí interaktivních metod a her rozumět termínům kultura a identita a naučí se je vnímat u sebe samotného i žáků ve své třídě,
 • schopen oprostit se od zavádějící představy kulturních odlišností na základě národnosti,
 • rozlišovat různé příčiny „nestandardního“ chování kulturně odlišných žáků a efektivně je řešit,
 • pomocí rozboru filmu a textů rozumět obvyklým prvkům vietnamské kultury,
 • znát způsoby, jak posílit soudržnost žákovského kolektivu,
 • znát přístupy tzv. komunitní školy jako modelu přátelského a bezpečného školního prostředí.

POZOR!!!Vzhledem k tomu, že je kurz podpořen z projektu,mohou se ho účastnit: 1)PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, kteří vykonávají svou pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy a 2)STUDENTI, kteří se  účastní  prezenčního či kombinovaného (příp. distančního studia), které se převážně uskutečňuje ve vzdělávacích zařízeních na území hl. m. Prahy.

Cílové kompetence

 • Předcházet konfliktům a nedorozuměním ovlivněných kulturními odlišnostmi mezi žáky a mezi učitelem a žákem se zaměřením na děti vietnamského původu.
 • Vytvořit bezpečné prostředí pro žáky s odlišným kulturním zázemím.
 • Posílit solidaritu a porozumění v žákovském kolektivu.

Obsah kurzu

 • Sebepoznání jako nutnost pro práci s odlišností.
 • Co je to identita a kultura?Jaká je moje identita a kultura?
 • Co mě spojuje s ostatními lidmi? Co mě od nich může odlišovat?
 • Historie Vietnamců na českém území (okolnosti jejich příchodu, socio-demografická specifika, vývoj vnímání Vietnamců českou společností)
 • Základní charakteristiky a pojmy většinové vietnamské kultury
 • Přiblížení života současné vietnamské populace v ČR (jaké nejčastější „modely“ života vietnamské rodiny můžeme najít v ČR? Jaká je role tzv. českých babiček?)
 • Přiblížení druhé či půldruhé generace Vietnamců v ČR (jak se proměňují postoje, hodnoty a jazykové kompetence vietnamských dětí? Jaké jsou plány vietnamských dětí a jaké vyhlídky na jejich splnění?)
 • Co je to kulturní konflikt a jak ho řešit?
 • Jak vysvětlit dětem omyly rasové teorie a rasismu?
 • Nejčastější chyby v tzv. multikulturní výchově na ZŠ.
 • Seznámení a práce s metodikou Czechkid.cz a s dalšími nástroji pro porozumění a spolupráci v žákovském kolektivu.
 • Model „komunitní školy“ a práce s rodiči jako klíč k prevenci ostrakizace etnicky odlišných žáků.

Maximální počet účastníků

15

Podpořeno z projektu

Logo Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Praha – pól růstu ČR