Výchovné mimovýukové aktivity vhodné pro děti rozdílného kulturního původu

Rozsah

8 hodin

Anotace

Účastník se seznámí se základy teorie výchovy zážitkem a prakticky si je ověří (zahraje si) několik herních aktivit, které v sobě propojí oblast práce s mladými lidmi z různých kulturních prostředí a principů zážitkové pedagogiky a globálně rozvojových témat.

Maximální počet účastníků

18