Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze

Anotace: 

Účastníci získají dovednosti a znalosti v oblasti Zprostředkovaného učení, které budou moci využít při společném vzdělávání žáků bez potřeb, jakož i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Budou hledat odpovědi a především možnosti, jak zaujmout všechny děti ve třídě, a přitom neslevit z nároku na individuální přístup... jak se snažit a podporovat "spoluučící" se skupinu a sdílení, přitom nepopřít individualitu a jedinečnost.

Účastníci se seznámí s filozofií a principy Feuersteinovy metody (FIE) – Zprostředkovaného učení. Následně získají další pohled na vzdělávání a učení v rámci FIE a bude jim ukázán přínos této filozofie a přístupu. Společně se v kurzu zamyslí nad možnostmi využití FIE, povedou debatu, zodpoví si otázky…

Kurzem provede zkušená pedagožka a lektorka kurzů FIE Mgr. Petra Dočkalová.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • pedagogický pracovník, chůva, asistent pedagoga

Rozsah: 

16 hodin

Obsah kurzu: 

Obsah kurzu:

2h. – Teorie, seznámení se Zprostředkovaným učením Reuvena Feuersteina 

2h. – Zprostředkované učení v rámci českého jazyka

2h. – Oblast matematika

2h. – Oblast geometrie

2h. – Čtení + čtenářská gramotnost

2h. – Zprostředkované učení v rámci individualizace a inkluze

2h. – Ostatní oblasti – praktické využití FIE – výtvarné umění

2h. – Praktické využití FIE, předávání kompetencí

 

Maximální počet účastníků: 

  • 15

Datum a čas: 

19. 11. 2020 15:00 - 27. 11. 2020 19:00

Cena a přihláška: 

  • studenti Jaboku a ETF
1300 Kč
  • smluvní partneři, absolventi Jaboku a ETF
1950 Kč
  • ostatní účastníci
3950 Kč

Rozpis termínů: 

19. 11. 2020
21. 11. 2020
26. 11. 2020
27. 11. 2020
Kurz bude probíhat ve čtyřech online setkáních, každé bude trvat 4 vyučovací hodiny. Předběžný harmonogram i s přestávkou: 19.11. 15:00 - 19:00, 21.11. 8:00 - 12:00, 26.11. 15:00 - 19:00 a 27.11. 15:00 - 19:00

Místo konání: 

  • online

Kontaktní osoba: 

Aktualizováno 10. 11. 2020 8:38