Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze

Rozsah

16 hodin

Akreditace

MSMT - 39870/2020-4-941

Anotace

Účastníci získají dovednosti a znalosti v oblasti Zprostředkovaného učení, které budou moci využít při společném vzdělávání žáků bez potřeb, jakož i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Budou hledat odpovědi a především možnosti, jak zaujmout všechny děti ve třídě, a přitom neslevit z nároku na individuální přístup... jak se snažit a podporovat "spoluučící" se skupinu a sdílení, přitom nepopřít individualitu a jedinečnost.

Účastníci se seznámí s filozofií a principy Feuersteinovy metody (FIE) – Zprostředkovaného učení. Následně získají další pohled na vzdělávání a učení v rámci FIE a bude jim ukázán přínos této filozofie a přístupu. Společně se v kurzu zamyslí nad možnostmi využití FIE, povedou debatu, zodpoví si otázky…

Kurzem provede zkušená pedagožka a lektorka kurzů FIE Mgr. Petra Dočkalová.

Obsah kurzu

Obsah kurzu:

2h. – Teorie, seznámení se Zprostředkovaným učením Reuvena Feuersteina 

2h. – Zprostředkované učení v rámci českého jazyka

2h. – Oblast matematika

2h. – Oblast geometrie

2h. – Čtení + čtenářská gramotnost

2h. – Zprostředkované učení v rámci individualizace a inkluze

2h. – Ostatní oblasti – praktické využití FIE – výtvarné umění

2h. – Praktické využití FIE, předávání kompetencí

 

Maximální počet účastníků

15