Jabok má novou ředitelku

Dne 8. srpna 2022 převzala vedení Jaboku paní PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Hana Pazlarová dosud přednášela na Katedře sociální práce u nás na Jaboku a zároveň pracovala jako pedagožka Katedry sociální práce na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Kromě výuky dále působila např. jako výkonná redaktorka časopisu Fórum sociální práce a jako členka akreditační komise MŠMT pro VOŠ. Jabok je tedy v dobrých rukou.

Děkujeme panu Dr. Ing. Aloisi Křišťanovi, Th.D., za jeho osmileté působení ve funkci ředitele školy. Rozhodně se však tímto neloučíme a těšíme se, že se nadále budeme setkávat na přednáškách, seminářích a dalších školních akcích. 

Hana Pazlarová