Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2022/2023 - III. kolo

Ředitelka školy vyhlašuje III. kolo přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2022/2023. Přihlášky je možné podávat elektronicky do 7. 9. 2022 včetně. Podání přihlášky je zdarma. Přijímací zkoušky se budou konat dne 14. 9. 2022 od 9:30 hod. na adrese školy. Hlásit se můžou zájemci o denní i kombinované studium.

Podat přihlášku můžete přímo zde.

 

Těšíme se na vás!