JABOK SLAVÍ 30 LET

V roce 2023 si připomínáme 30 let od založení Jaboku. Tento i následující školní rok se tedy ponesou v duchu vzpomínek a oslav. 

Srdečně zveme na tyto akce:

 

27. dubna 2023 – „Člověk v pomáhajících profesích“, odborná konference v Emauzích

2. června 2023 – 30 let v proudu Jaboku - zábavný program ve škole pro absolventy, přátele a příznivce Jaboku

 

dále pak:

14. prosince 2022 - Vánoční hvězda Jaboku 2022

10. února 2023 - 12. Jabocký ples v Malostranské besedě 

22. února 2023 - IX. tematický den 

2. května - 30. června 2023 - Tvoříme Jabok  (společná výstava tvorby studentů, absolventů, zaměstnanců a příznivců Jaboku - vernisáž proběhne 2. června "V proudu Jaboku")

10. května 2023 - Zadýchánek - sportovní odpoledne

listopad 2023 – benefiční koncert pro Nadační fond Janua Jabok

 

Více informací k oslavám naleznete na https://www.jabok.cz/cs/vyroci-30-let a na našich sociálních sítích.

 

Těšíme se na vás.

Jabok

Jabok 30 let