Průzkum absolventů Jaboku

Vážený absolvente,

Vážená absolventko,v letošním roce slaví Jabok 30. výročí svého založení. Je to pro nás chvíle k zamyšlení nad dalším směřováním a rozvojem školy. Zajímá nás, kam se ubírají pracovní dráhy vás, našich absolventů, a jak vás studium na Jaboku do profesního života vybavilo. Chceme tyto poznatky zúročit při aktuální přípravě nové akreditace. Dovolte mi tedy, abych vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku. Jeho vyplnění vám nezabere víc než 10 min. Vaše odpovědi budou použity pouze v souhrnné anonymizované podobě pro potřeby školy.

Dotazník naleznete zde https://forms.gle/AMtHgQidWo1Hiq5v9 

Prosíme o jeho vyplnění do 3.4.2023.

Jak si možná někteří vybavíte, obdobné šetření jsme provedli před šesti lety a získali jsme více než 200 odpovědí. Děkuji vám za ně! Přesto budeme moc rádi, když nám odpovíte, i pokud jste se zapojili v roce 2017. Sledovat změny v průběhu času je pro nás důležité. 

Pokud vás budou zajímat výsledky šetření, naleznete je koncem dubna na webu Jaboku. O jejich zveřejnění budeme informovat také prostřednictvím našich sociálních sítí. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit na pazlarova@jabok.cz.

Děkuji vám za čas, který našemu průzkumu věnujete!PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

ředitelka