Vyjádření Jaboku k tragické události na FF UK

Vyjádření Jaboku k tragické události na FF UK