Od září 2024 začínáme učit zábavněji, moderněji, projektověji!

Dne 14. 3. 2024 jsme obdrželi rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o schválení naší žádosti o změnu a prodloužení stávající akreditace. 

Kromě toho, že modernizujeme styl výuky, ve školním roce 2024/2025 otevíráme vedle stávajících zaměření Sociální práce a Speciální pedagogika nové zaměření. Tím je Interkulturní práce.

 

Rozhodnutí MŠMT - denní studium (PDF, 358 KB)

Rozhodnutí MŠMT - kombinované studium (PDF, 358 KB)