108 Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12

Typ organizace

Kód organizace

108

Bližší charakteristika

MŠ Smolkova se zaměřuje na integraci dětí cizinců. (např. Ukrajina, Ruská federace, Vietnam, Moldavsko, Rumunsko)

Ředitel

ZŠ Mgr. Pavel ŠAFRÁNEK, MŠ Bc. Petra HOLUBOVÁ

Počet studentů na týden

max. 6

Požadavky pracoviště na studenta

Nástup v 8:00 u paní Holubové, tedy v MŠ. Pozor! Je třeba si nechat vystavit potvrzení od lékaře, že smíte nakládat s potravinami. Takzvaný "Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství". Můžete pro jeho získání využít služeb školního lékaře MUDr. Cyrila Muchy. (http://www.doktor-mucha.cz/)
!!!Pozor!!! Bez tohoto průkazu vás na praxi nevezmou!!!
Do IPP si prosím napište vyjádření, zda souhlasíte s tím, že budete na praxi foceni a že budou vaše fotky potom použity k propagaci mateřské školy, případně naší školy.
Např.: "Souhlasím (příp. Nesouhlasím) s tím, aby byly fotografie mé osoby, pořízené během mé praxe, zveřejněny na stránkách ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, případně na stránkách Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické Jabok."

Náplň praxe

  • zapojení do vyrábění strašáků z dýní
  • procházka do lesa
  • reflexe činnosti s učitelkou
  • volná aktivita na zahradě
  • strašidelný ples v maskách
  • příprava vlastního programu
  • hodina podpory českého jazyka s asistentkou

Ubytování

Bez ubytování.