113 Mateřská škola sv. Voršily v Praze, Praha 1

Typ organizace

Kód organizace

113

Adresa

Ostrovní 11/139
110 00 Praha 1
Česko

Ředitel

Anna LUŇÁČKOVÁ

Kontaktní osoba (koordinátor praxe na pracovišti)

Anna LUŇÁČKOVÁ

Adresa místa praxe

Ostrovní 11/139
110 00 Praha 1
Česko

Počet studentů na týden

max. 1

Požadavky pracoviště na studenta

Nástup v 8:00 !!! 

Náplň praxe

Přehled možných činností:

1) Hry s dětmi

2) Výtvarné činnosti s dětmi

3) Individuální rozhovory – například při pomoci s kreslením

4) Oblékání před procházkou venku

5) Dodržování bezpečnostních pravidel při pohybu dětí na ulici

6) Studium školního vzdělávacího programu

7) Podílení se na výrobě školní kroniky

8) Hlídání a dohled nad dětmi

9) Vlastní realizace her s dětmi na zahradě

10) Asistence při obědech – včetně úklidu

Ubytování

Bez ubytování.

Poznámky

IČO: 49625918