Aktuální přístupy k sociální práci s mnohoproblémovými rodinami

Doba realizace: 

9. 11. 2011 - 31. 5. 2013

Registrační číslo: 

CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/134238

Řešitel: 

Čihánková
Aktualizováno 13. 7. 2016 8:11