Aktuální přístupy k sociální práci s mnohoproblémovými rodinami

Doba realizace

Registrační číslo

CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/134238

Řešitel

Čihánková