Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Doba realizace

Registrační číslo

CZ.2.17/3.1.00/36073

Řešitel

Novotná

Vokatá

Podrobnosti o projektu

Základním důvodem inovace studijního programu VOŠ Jabok jsou změny v minimálním standardu vzdělávání Asociace vzdělavatelů v sociální práci a nové nároky na kvalitu, obsah a organizaci studia vyplývající z Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání (QRAM). Nové požadavky praxe sociální práce vycházejí rovněž z programů Národní strategie ochrany práv dětí, Podpora transformace sociálních služeb a Národní strategie podporující pozitivní stárnutí. V průběhu projektu bude vytvořeno:

  • 5 volitelných předmětů modulu Sociální práce s dětmi a rodinami
  • 3 volitelné předměty modulu Sociální práce s lidmi s postižením
  • 2 volitelné předměty modulu Etika a pastorační práce

Dále bude inovován systém tuzemských i zahraničních praxí: vypracování metodiky vedení studentů v průběhu odborné praxe na pracovišti a vytvoření nového informačního prostředí pro plánování, evidenci a komunikaci praxí. V rámci inovace zahraničních praxí bude inovován přípravný a supervizní seminář Sociální práce v evropském kontextu. Pro výuku tohoto semináře a pro přípravu studentů na zahraniční praxe bude vytvořena nová učebnice English for Social Services.

Další aktivitou projektu bude vzdělávání pedagogů školy. Pro výuku nových i stávajících předmětů budou vybudována:

  • Modelové pracoviště pro práci s dětským klientem
  • Modelové pracoviště pro zahradní terapii (Zahrada smyslů)