Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast

Doba realizace

Role Jaboku

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052

Řešitel

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Podrobnosti o projektu

Tříletý projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky je realizován Svatojánskou kolejí – Vyšší odbornou školou pedagogickou.

Ve spolupráci s finančními partnery, kterými jsou:

Jabok – Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou

a

CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální Olomouc.

V rámci jednotlivých aktivit se očekává zapojení i dalších škol, minimálně VOŠSP Praha, VOŠS Jihlava a ČVUT.

Účelem projektu je:

• vytvoření standardu vzdělávání pro obory sociální práce, sociální pedagogika, pedagogika a tělovýchova

• vytvoření sady elektronických učebnic pro minimální standard znalostí pro všechny 3+1 obory, které bude možné využít jako vodítko pro studenty dálkového studia, pro studenty se speciálními potřebami nebo pro studenty ve vzdělávání dospělých. Výroba elektronických učebnic přitom umožní modernizaci obsahů vybraných oborů

• vytvoření sady MOOC (massive opened online course) – interaktivních elektronických kurzů umožňujících především marketing, výuku distančních studentů nebo pro běžné studenty

• vytvoření MOOC kurzů pro pedagogy VOŠ

Výše dotace

38.216.339,62 Kč
Logo