Inovativní JABOK

Doba realizace

Role Jaboku

Registrační číslo

CZ.02.02.XX/00/22_003/0003867

Podrobnosti o projektu

Cíl účasti školy v projektu Inovativní Jabok:přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny

studenty prostřednictvím vzdělávání pracovníků školy a domova mládeže (DM), vzájemného sdílení

zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky

Co to znamená?Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání VOŠ:

 • uspokojení poptávky zaměstnanců po flexibilní možnosti rozšiřování dovedností
 • rozvoj potenciálu pedagogů s cílem kvalitního profesního vzdělávání v terciární sféře
 • stálé zvyšování kvalifikace pedagogů.
 • posílení sepětí teorie a potřeb praxe v profesním vzdělávání
 • posílení mezioborového pohledu na jednotlivé vyučované disciplíny

Inovativní vzdělávání studentů ve VOŠ:

 • rozvoj kreativního vzdělávání na profesionální úrovni odpovídající terciárnímu sektoru
 • možnost učit studenty myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet inovativní řešení v daném oboru
 • možnost včlenit do výuky prvky environmentálního vzdělávání
 • posílení mezioborového vnímání problémů současného světa
 • posílení sepětí studijního obsahu s požadavky vycházejícími z praxe

 Spolupráce pracovníků DM a inovativní přístupy v pedagogické práci v DM:

 • přenos dobré praxe se samosprávou domova mládeže (mimoškolní aktivity, inkluzivní prostředí, nabídka doučování…)
 • podpora při organizaci volnočasových aktivit, kulturních a společenských akcí s využití nových metod (learning by doing, service learning…)

Prezentace vytvořená účastníky kurzu Exkurze do Německa k nahlédnutí zde (PDF, 2,1 MB)

Výše dotace

Grant byl schválený ve výši 1 079 550 Kč.
Logo MŠMT