Jabok - místo kde se vzdělává a žije! - Renovabis

Doba realizace

Role Jaboku

Registrační číslo

503/2016

Řešitel

Lenka Vokatá

Podrobnosti o projektu

Jedná se o projekt podpořený z programu Renovabis České biskupské konference.

Cíle projektu:

1) Zkvalitnění vzdělávání na VOŠ Jabok v duchu jejího zaměření na speciální pedagogiku:

- zpřístupnění školy zdravotně znevýhodněným studentům (konkrétně nyní úprava prostředí pro zrakově postižené – úpravy pomohou v integraci zrakově postižených studentů a umožní jejich samostatný pohyb a orientaci v prostorách školy, zároveň budou opatření sloužit i jako výukový prvek pro ostatní studenty).  

2) Propagace nového speciálně pedagogického studijního programu školy a její otevřenosti pro studenty se zdravotním znevýhodněním.

Stručný obsah projektu

Cíle projektu bude dosaženo těmito aktivitami:

1) Zpřístupnění prostor VOŠ Jabok pro studenty se zrakovým postižením: budou provedeny úpravy usnadňující orientaci a bezpečnost zrakově handicapovaných studentů (současných i potenciálních) – hlasový navigační maják u vstupu do budovy, úpravy zvonků, navigační hmatové plánky, popisky důležitých místností ve škole, kontrasty na sloupech, sklech apod. Realizace projektu bude propojena s praktickou výukou studentů – studenti se budou podílet na instalaci prvků pro zrakově handicapované; vyzkouší si, jak se pracuje s vysílačkou k navigačnímu majáku apod. Opatření budou provedena tak, aby usnadnila orientaci v budově i všem ostatním studentům a návštěvníkům Jaboku.

2) Propagace školy a nového studijního programu proběhne pomocí reklamní kampaně v pražské MHD, budou zhotoveny nové roll-up plakáty, které budou používány při prezentacích Jaboku včetně odborných akcí (konference, výstavy, veletrh pro studenty Gaudeamus apod.). A proběhnou i další propagační aktivity.

Výše dotace

80.000,-