Metody práce s mládeží ohroženou sociálním vyloučením

Doba realizace

Registrační číslo

CZ/08/LLP-LdV/VETPRO/134055

Řešitel

Čihánková