Metody práce s mládeží ohroženou sociálním vyloučením

Doba realizace: 

1. 9. 2008 - 31. 5. 2010

Donor: 

  • Leonardo da Vinci

Registrační číslo: 

CZ/08/LLP-LdV/VETPRO/134055

Řešitel: 

Čihánková
Aktualizováno 13. 7. 2016 8:18