Odraz jazyka a kultury v praxi pomáhajících profesí s důrazem na sociální a pastorační práci

Doba realizace

Registrační číslo

CZ/05/A/EX/134155

Řešitel

Neudörflová