Odstranění duplicit a harmonizace jmenných autorit katalogu Knihovny Jabok se souborem národních autorit ČR

Doba realizace

Registrační číslo

20760/2015 OULK-OLK

Řešitel

Cerniňáková