Podpora odborného vzdělávání a spolupráce na VOŠ Jabok

Doba realizace: 

1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Role Jaboku: 

Registrační číslo: 

CZ.02.3.68/0.0/16_042/0007001

Podrobnosti o projektu: 

Cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků a  podpořit jejich profesní růst prostřednictvím dlouhodobého vzdělávání, průběžného sebevzdělávání a mezioborové spolupráce. Dílčím cílem je i zapojení odborníků z praxe do výuky  a v neposlední řadě činnost kariérového poradce na škole, který pomůže studentům v lepší orientaci při vstupu na trh práce.

Aktualizováno 29. 11. 2017 17:37