PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE NA VOŠ JABOK II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/00164 18

Doba realizace

Podrobnosti o projektu

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická  realizuje v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 projekt s názvem PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE NA VOŠ JABOK II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/00164 18, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. 

V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy, rozvoj žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráci školy s rodiči.

7b_logolink_op_vvv_hor_barva_cz.jpg