Podpora a rozvoj pastoračních praxí na VOŠ Jabok

Doba realizace

Donor

Registrační číslo

503/2015

Řešitel

Čížková

Podrobnosti o projektu

V rámci projektu RENOVABIS chtěla naše škola podpořit a rozvíjet pastorační praxe studentů. Díky podpoře projektu mohly být v letech 2015 - 2016 uskutečněny tyto aktivity:

1. Odborný seminář "Pastorační praxe pro studenty sociální práce a pastorace“

Odborná diskuse o pastoračních praxích, která probíhala během podzimu 2015 převážně na katedře teologie a filosofie a katedře odborných praxí VOŠ Jabok, vyvrcholila 5. 12. 2015 uspořádáním odborného semináře, kterého se zúčastnilo 38 pedagogů, studentů VOŠ Jabok a ETF UK a kolegů z pracovišť, kde je možnost pastorační praxi realizovat. Po dopoledním bloku přednášek odpoledne účastníci diskutovali v malých skupinách a na závěr své zkušenosti sdíleli v prostoru panelové diskuse. Poznatky z diskusí a přednášek byly zakomponovány do výuky metodických seminářů k praxi.

2. Diskuse o pastoračních praxích v Benediktbeuern a navázání kontaktů pro pastorační praxi v Mnichově

Za účelem sdílení zkušeností o pastoračních praxích a hledání nových míst pro pastorační praxi vyjely v listopadu 2015 dvě pedagožky VOŠ Jabok spolu se skupinou studentů do Katholische Stiftungfachhochschule v Benediktbeuern, kde diskutovaly se studenty a učiteli a navštívily některá zařízení z pastoračně - sociální oblasti. Získaly kontakt na komunitu Venio sester benediktinek v Mnichově, kde předběžně domluvily možnost další spolupráce a dostaly doporučení na mnichovskou farnost Christkönig.

3. Dojednání pastorační praxe v Mnichově

Na základě předjednaného kontaktu z listopadové cesty navštívily dvě pedagožky zástupce farnosti Christkönig v Mnichově (http://www.erzbistum-muenchen.de/christkoenigMuenchen/) diakona Alexandra Reischla, kde definitivně dojednaly možnost realizace pastorační praxe pro studenty VOŠ Jabok a ETF UK. Praxe se uskuteční jak ve farnosti, tak u benediktinek v komunitě Venio (http://www.venio-osb.org/), kde budou také studenti bydlet.

4. Webové stránky

Za účelem lepší konkurenceschopnosti mezi školami podobného typu a možnosti lepší prezentace systému praxí byly vytvořeny nové dynamické webové stránky školy s moderním responzivním designem (vhodným pro mobilní zařízení), které zároveň splňují pravidla přístupnosti pro znevýhodněné uživatele. Součástí webových stránek jsou nástroje pro správu databáze pracovišť pro (pastorační) praxe a aplikace umožňující komunikaci s absolventy školy. V současné době probíhá testovací provoz stránek s plánovaným spuštěním od 1. 9. 2016.