Rozvoj metod výuky sociální práce v Evropě s důrazem na anglicko-českou terminologii

Doba realizace

Registrační číslo

CZ/04/A/PL/134276

Řešitel

Neudörflová