Rozvoj a zkvalitnění online služeb Knihovny Jabok s využitím knihovního softwaru Evergreen

Doba realizace

Registrační číslo

220/MK-S 52402012 SOLK

Řešitel

Cerniňáková