Rozvoj a zkvalitnění online služeb Knihovny Jabok s využitím knihovního softwaru Evergreen

Doba realizace: 

1. 1. 2012 - 31. 12. 2012

Donor: 

  • Ministerstvo kultury ČR

Registrační číslo: 

220/MK-S 52402012 SOLK

Řešitel: 

Cerniňáková
Aktualizováno 27. 7. 2016 21:35